Az Nyék-Kurucles Egyesület a természeti és épített környezet védelmén túl az itt lakók közérdekeit is igyekszik képviselni.

 

  • Kerületi Önkormányzati üléseken való részvétel

Az Egyesület vezetőségének egy-egy tagja rendszeresen részt vesz a II. Kerületi Önkormányzat éves beszámolóin, hogy a területünket érintő beépítésekkel, átépítésekkel és változtatásokkal kapcsolatos terveket megismerje.

 

  • Körzetünk képviselőivel való kapcsolattartás.

Körzetünk parlamenti és önkormányzati képviselőivel igyekszünk élő kapcsolatot tartani, az évek folyamán többször ellátogattak Egyesületünk gyűlésére. Ezen alkalmakkor a területünk gondjairól, a megoldandó problémákról tájékoztatjuk a képviselőket.

 

  • Tiltakozások a túlzott beépítések ellen

Az évek folyamán a Kuruclesi út É-i megnyitása és ott francia iskola építése ellen sikeres tiltakozás folyt. Részt vettünk a Budakeszi úti Hárshegyi Lakópark túlzottnak tartott beépítése elleni tiltakozásban, egyúttal az ott álló Kochmeister villa megmentéséért folytatott tiltakozásban is - sajnos sikertelenül. Aktívan tiltakoztunk az OPNI megszüntetése és épületének eladása ellen, a tiltakozó élőlánc szervezésében részt vettünk.

 

  • Javaslatok útfelújításra, forgalom-módosításra

Egyesületünk érte el, hogy a Tárogató út - Szerb Antal u kereszteződésnél is legyen a 29-es autóbusznak megállója, hogy a Hűvösvölgyi út és Szerb Antal utca kereszteződésénél közlekedési lámpát helyezzenek el, (ahol az iskolába és villamoshoz igyekvők átkelése életveszélyes volt) és hogy az 56-os villamos nagyhídi megállóját felújítsák.
Az Egyesület kezdeményezte, hogy a Budenz út alsó szakaszán balra kanyarodó sávot alakítsanak ki a Hűvösvölgyi út sarkán.
Korábbi években fölvettük a kapcsolatot a II. kerületi Közterület fenntartó Üzemvezetőséggel az ügyben is, hogy a területünkön az úttakarítások számát sűrítsék. Kérésünkre pozitív választ kaptunk, de a kampány után az úttakarítások számában nem észlelünk változást. Azt sajnos sok kitett kérő cédulánk ellenére sem tudtuk elérni, hogy az autósok az autójukat a bejelentett takarítási időpontban ne a megszokott helyen állítsák le.
Az Önkormányzattól levélben kértük a Kuruclesi út felújítását a Budenz út és Budakeszi út közötti szakaszon. Kérésünk eredménnyel járt.
A Bölöni György utca felső szakaszának is a felújítását kértük, itt csak nagyobb javítást tudtunk elérni.
A Tárogató út 55 és 75 közötti szakaszon a kábel TV-k vezetékeinek lefektetésekor tönkretett járdaszakasz helyreállítását is levélben kértük. A legjobban tönkretett szakaszon, a 61 és 75 között a felújítást elvégezték.
2007. júliusában levélben kértük a II. kerületi Önkormányzattól, hogy a XII. kerület Önkormányzatával egyeztetve kanyarodósávok kialakításával, és a közlekedési lámpák átállításával találjanak megoldást a Budakeszi út és Kuruclesi út kereszteződésében reggel és este kialakuló tűrhetetlen forgalmi dugó és az ebből következő légszennyezés megszüntetésére. Egyelőre nem értünk el eredményt.
Évek óta küzdünk levélváltással és személyes kapcsolattartással, hogy a BKK alakítson ki buszmegállót a Stop Shop Szolgáltató háznál, mert az ott vásárló, nem autóval érkező lakosoknak több száz métert kell gyalogolnia, hogy a legközelebbi, Csibor utcai buszmegállót elérjék.
Levelezés a BKK Forgalomírányítási Főosztályával a Szerb Antal utca parkolójának átépítése óta a délutáni időszakban bekövetkezett forgalmi csődállapottal kapcsolatban.