A Nyék-Kurucles Egyesület megalakulása óta évente több alkalommal rendez kulturális és közérdekű előadásokat tagjai és a környéken élő érdeklődők részére és szervez erdei bejárásokat a területén levő védettnek nyilvánított erdőkben.

A Nyék Kurucles Egyesület programjait a Budai Polgárban és a honlapunkon hirdetjük meg. ( http://www.nyekkurucles.hu )

 

A Nyék-Kurucles Egyesület rendezvényeinek színhelyei:

II. Kerületi Szabó Ervin Könyvtár (Hűvösvölgyi út 85)

Országos Pszichiátrai és Neurológiai Intézet (OPNI) műemlék kápolnája (Lipót Kápolna) Hűvösvölgyi út 116.

Pilisi Parkerdő Zrt Budapesti Erdészete (Budakeszi út 91)

Budenz úti általános iskola és gimnázium. ( Budenz út 20-22 )


Jelentősebb programok 1990 és 2000 között:

 • Információs tábla állítása a Pálos romokhoz, a Zsigmond-Mátyás-Ulászló királyok vadászkastélyának romjaihoz, valamint a nyéki Árpád kori templom romjához, hogy az arra járók megismerhessék lakóhelyük értékeit.
 • A Nyék- Kurucles Egyesület megalakulását követően több alkalommal mozgósította tagjait az erdei szemét összegyűjtésére és a nyéki Árpád kori templomrom körüli bekerített területen a bozót irtására.
 • Az egyesület védetté nyilváníttatta a Zsigmond-Mátyás-Ulászló királyok vadászkastélyának romjai mellett álló sophora fát, valamint a Budez út és Kuruclesi út találkozásánál álló öreg akácfát, amelyet az Egyesület kérésére alá is támasztottak.
 • Az Egyesület meghívására Dr Habsburg Ottó a Pán Europai Unio elnöke emlékfát ültetett az OPNI kertjében Erzsébet királyné XIX. századi látogatásának emlékére.
 • A Pilisi Parkerdő Rt szakembereinek vezetésével bejáró sétát szervezett a Szépjuhászné körzetében levő erdei utak megismerésére.

 

Közérdeklődésre számot tartó előadások voltak:

 

 • Madas Katalin: Budai tájvédelmi körzet
 • Kovács Ferenc: Gombatermelés, a sitake gomba bemutatása
 • D. Nagy Éva: A vadkender veszélyei
 • Árva Vince: (pálos rendi szerzetes) Előadás, bejárás és szentmise a Pálos romoknál
 • Bence Zoltán: A budaszentlőrinci Pálos kolostor feltárása
 • R. Várkonyi Ágnes: Történeti ökológia
 • Horler Miklós: A nyéki királyi villa feltáró munkálatai
 • Szlabey Nelinda: A Dohnányi villa története

 

Fontosabb programok 2000 és 2005 között:

 • Ebben az időszakban minden évben részt vettünk az Európai Örökségnapok programban.( Ennek eseményeit ld: Európai Örökség Napok- Nyék-Kurucles.)
 • A Ferenchalom rejtett értékeinek felfedezése Dr Dános Béla ELTE Növényélettani tanszék docensével

 

Előadások:

 • Dr Boda András (Pilisi Parkerdő Rt): Erdőfelújítások a II. kerületben. (OPNI tanácsterem))
 • Benkő Gábor (kerületi képviselő): Társasházi épületek felújításának pályázati lehetőségei.(OPNI Tanácsterem)
 • Dr Surján László (Eu.Parlamenti képv): Magyarország az Európai Unió kapujában (Budenz úti iskola)
 • Dr Balsai István: Országgyűlési képviselő: Európai Uniós választások.(OPNI kápolna)
 • Ungvári Krisztián (történész): II. Világháborús harcok a Hűvösvölgyben (Szabó Ervin könyvtár)
 • Pap Zoltán (kiváló színészünk): kiugró sikerű József Attila est-je (Szabó Ervin könyvtár)

 

Jótékonysági hangversenyek az OPNI Lipót kápolna megmentésére és restaurálására Mádl Dalma asszony fővédnökségével, neves művészek közreműködésével.(OPNI kápolna)

A Nyék-Kurucles Egyesület programjai 2006-tól

Előadások:

 • R. Várkonyi Ágnes (történész prof.) nagysikerű előadása: A II. kerület múltja, történelme (Szabó Ervin Könyvtár)
 • Dr Náray Szabó Gábor (akadémikus) Fenntartható-e a fejlődés? (OPNI Kápolna)
 • A Nyék-Kurucles Egyesület fennállásának 15. évfordulójának megünneplése - Koltai Katalin gitárhangversenye (Szabó Ervin Könyvtár)
 • Papp Zoltán (szinmüvész): nagysikerű Ady est (Szabó Ervin Könyvtár)
 • Dr Farkas Elek (orvos): Mozart Varázsfuvola ismertetése és zenei részletek bemutatása az operából a Mozart év alkalmából (Szabó Ervin Könyvtár)
 • Dr Sibalszky Zoltán (egyetemi tanár): Japán élet- vetített képes előadás (Szabó Ervin Könyvtár)
 • Bánffy György est - Atomkori zsoltárok - Dávid Rózsa Versei ( Szabó Ervin könyvtár )
 • Dr Tóth József történész professzor - Mátyás emlékhelyek
 • Antal Z. László MTA Szociológiai Intézet - Mit tehetünk az éghajlatváltozás hatásaival szemben?
 • Dr Lissák György - Gondolattól a formáig könyvbemutató ismertette Fekete György akadémikus
 • Sasvári Endre hadtörténész - Beszélgetések Budapest ostromáról
 • Tőry Klára fotótörténész - Helytörténet a kerületi emléktáblákon
 • Subai Józsefné - Kína vallásai és hagyományai
 • Hűvösvölgyi Ildikó színművész - "Csendes csodák" Reményik Sándor versei
 • Schulek János Fömterv elnök igazgató - Baross Gábor és a polgárosodás
 • Csernus Mariann Kossuth díjas színművész - Károlyi Gáspár Vizsolyi Bibliája - részletek
 • Somos Éva művészettörténész, restaurátor - Reneszánsz fatáblák restaurálása
 • Baranyi Judit kárpitművész - Tér,idő, végtelen - kárpitok (Vizivárosi Galéria) 
 • Dr Farkas Elek - Verdi élete és művei (a zeneszerző születésének 200.évfordulója alkalmából)
 • Botz Beáta textilművész - Művészet és terápia
 • Szigethy Éva könyvbemutató - író-olvasó találkozó
 • Somos Gyula festőművész - Fons vitae, az élet kútja a keresztény ikonográfiában
 • Simányi Frigyes építészmérnök - A magyar népi építészet
 • Somos Éva - Rembrandt művészete a Rembrandt év alkalmából
 • Farkas György (1911-1995) festőművész kiállítása "Festmények a Dohnányi villából" megnyitotta Benkő Cs.Gyula festőművész, közreműködött Filip Tamás költő
 • Liebe Katalin - A magyar nyelv csodái
 • Himmer Éva (Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága)elnök és Dr Hídvégi Katalin geriáter főorvos "Csökkenthető-e a demencia kialakulásának kockázata" címmel tartottak előadást.
 • Somoskői Erika II. ker. rendőrőrnagy "Mit tehetünk biztonságunk érdekében?" címmel tartott nagyon tanulságos példákat bemutató előadást.
 • Dr Lovag Zsuzsa Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével kitüntetett régész -"Liturgikus tárgyak művészete"
 • Csépe László okl. mérnök - "Városromok a tenger mélyén" elsüllyedt városok tengeri feltárásáról 
 • v. lg. Mireisz Tibor "A Szent Korona küldetése" és "A Szent Korona menekítései" címmel két részes előadást tartott
 • Szigeti Lajos költő "Erővonalak" c. kötetének bemutatása- beszélgetőtárs: Juhász Kristóf újságíró
 • Dercsényi Péter "Kamaszkor 56" c. könyvének bemutatója - Beszélgetőtárs: Békési Tihamér
 • Dr Lovag Zsuzsa régész - "Vallásos és profán ereklyék" címmel kiemelkedő sikerű előadást tartott.

Közösségi programok 2015-től:

      •   Budai erdei séták Madas Katalin erdőmérnökkel
      •   Etyek: Melocco Miklós: Isten áldd meg a magyart c szobrának megtekintése - autóbuszos kirándulás
      •   Fény Nemzetközi éve alkalmából: Csontváry K. Tivadar kiállításának megtekintése,
      •   Planetárium:"Földiekkel játszó égi lelemény" előadás megtekintése
      •   Fót: Műemlék templom és a Károlyi kastély - autóbuszos kirándulás
      •   Érd: Ófalú építészete, történelmi hagyományai - autóbuszos kirándulás