A Nyék-Kurucles Egyesület a területének gazdag kulturális hagyományaival, műemlékeivel és természeti örökségével minden év szeptemberének harmadik hétvégéjén részt vesz az Európai Örökség Napok rendezvényein, amit a Kulturális Örökség minisztériuma a Pesti Est külön kiadásában tesz közzé. A Nyék-Kurucles K.H. Egyesület programjai az Europai Örökség Napokon:

 

 • 2001. A Nyéki királyi villa romjainak bemutatása (Horler Miklós a feltárás vezetője) és solymászok közreműködése.
 • 2002. A Pálos kolostor romterületének bemutatása, Árva Vince pálos szerzetes ismertette a pálosok történetét és szentmisét mutatott be, a Zugligeti Szt Család templom kórusa énekelt.
 • 2003. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) műemlék kápolnájának Róth Miksa műhelyében készült  üvegablakainak a bemutatása és a festmények feltárásának ismertetése (Bóna István a Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének tanszékvezető professzora a restaurálás vezetője)
 • 2004. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Petz Ármin császári és királyi kamarás által tervezett és főbb vonásaiban még ma is az eredeti formáját hordozó parkjának bemutatása
 • 2005. Ismét a Nyéki Királyi Villa romkertjének bemutatása volt a program, azonban ezt a kedvezőtlen időjárás megakadályozta
 • 2006. A Pilisi Parkerdő Zrt Budapesti Erdészetének új épülete és a benne elhelyezést nyert Selmecbányáról és Sopronból menekített erdészeti könyvtár bemutatása (Turányi Gábor az épület tervezője)
 • 2007. A XX. század első felében épült villák a Hűvösvölgyi úton - Márkus Emília villája ( Ma Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ), Herczeg Ferenc villája, tábornokok villája, Szerb Antal villája. Az épületek közül csak Márkus Emília villája volt belülről megtekinthető. A rendkívül nagy érdeklődés miatt a bejutás sokakat elriasztott..
 • 2008. A Pálosok éve alkalmával a Budaszentlőrinci Pálos kolostor romjainál a pálos rend történetéről tartott előadás után a Zugligeti Szent Család Plébánia kórusa énekelt.
 • 2009. Ferenc halmi Szent László kápolna bemutatása - ide járt imádkozni budai tartózkodása idején Erzsébet királyné
 • 2010. IBS - eredetileg Kereskedők Segélyegyletének Menháza - Györgyi Géza és Hoepfner Guido, koruk kiváló építészeinek tervei szerint épült, és amely a XX. sz viharos történelmi korszakainak tanúja volt.
  2011 Manréza a jezsuita rend szerzetesi növendék és férfi lelkigyakorlatos háza, a trianoni tragédiát követő korszak fontos lelki megújulásának helyszíne.
 • 2012 Séta a II. világháború budai ostromgyűrűjéből kitörő katonák menekülési útján az Ördögároktól a magyar katonasírokig
 • 2013. Budakeszi úti vízmű Budát karsztvízzel ellátó átemelő művének tervezett bemutatása
 • 2014 Séta Sissi (Erzsébet királyné) nyomában a Kochmeister villától a Lipót mezőig (a királyné által ültetett emlékfákig)
 • 2016. Hűvösvölgyi Szentföld zarándoktemplom torzójának bemutatása, amelyet Egyesületünk hetekig tartó takarítást követően mutatott be, és az ömlő eső ellenére több százan jöttek el megnézni.